faq |  contact |  complaints |sitemap      sawit

KENYATAAN MEDIA

MENTERI INDUSTRI UTAMA MENGENAI PELAKSANAAN SKIM EKSPORT MINYAK SAWIT MENTAH TANPA DUTI EKSPORT

Kementerian Industri Utama menyeru para pengeksport untuk mengambil kesempatan pengecualian duti eksport minyak sawit mentah (crude palm oil) yang dilaksanakan dari 1 Mei 2019 sehingga 31 Disember 2019.

Tempoh bebas cukai ini akan membolehkan pihak industri untuk merancang dengan lebih rapi langkah untuk meningkatkan eksport dan membuka pasaran baharu. Ia akan memberi ruang bagi pengeksport untuk memperluaskan lagi pasaran untuk minyak sawit Malaysia.

Pengecualian ini akan diberikan walaupun harga minyak sawit mentah mencecah RM2,250 se tan metrik dan ke atas, iaitu paras yang boleh dikenakan cukai.

Kementerian Industri Utama amat prihatin dengan situasi semasa industri sawit di mana kadar stok minyak sawit berada di paras 2.92 juta pada 31 Mac 2019 dan harga minyak sawit mentah pada 26 April 2019 adalah RM2,014.50. Dalam keadaan seperti ini, langkah pro-aktif yang sewajarnya perlu diambil bagi meningkatkan daya saing industri sawit.

Kementerian berharap Skim Eksport Minyak Sawit Mentah Tanpa Duti Eksport ini dapat mengurangkan stok minyak sawit dan seterusnya meningkatkan harga CPO. Dengan itu, langkah ini akan membantu industri sawit kita termasuk pekebun kecil di seluruh negara.

Kementerian Industri Utama juga akan terus memantau paras stok minyak sawit bagi memastikan ia mencukupi untuk memenuhi keperluan bekalan industri hiliran sawit negara.

YB Teresa Kok
Menteri Industri Utama
2 Mei 2019