faq |  contact |  complaints |sitemap      sawit

Info IndustriPerkhidmatan & AktaAgensi/ MajlisBerita Sawit
 TAHUN SEJARAH
1870  Minyak Kelapa Sawit diperkenalkan di Tanah Melayu oleh British
1917  Mula di tanam secara komersial 
1960  Pertambahan penanaman Kelapa Sawit di bawah Program Kepelbagaian Pertanian Kerajaan 
1975   Malaysia mula menjadi pengeksport Minyak Sawit yang diproses
2006  Pelancaran Dasar Biobahan Api Kebangsaan
2010  Kelapa Sawit dipilih menjadi salah satu NKEA
2014  Malaysia mengeksport 39.7% daripada keseluruhan eksport Minyak Sawit dunia